U našem birou “Geo-Dita” je zaposleno 9 geometara, sa visokim, višim i srednjim stručnim obrazovanjem. Firma poseduje svu neophodnu tehničku opremu, totalne stanice, nivelire i GPS sistem. Takođe, posedujemo odgovarajuće licence predviđene Zakonom za pružanje geodetskih usluga u oblasti Katastra nepokretnosti, građevinarstva i projektovanja ( 372 – Odgovorni projektant geodetskih projekata i 471 – Odgovorni izvođač geodetskih radova).

Cijan Boris

Kontakt:
063/77-08-377
Email:
birogeodita@gmail.com

Golubović Jovan

Kontakt:
063/80-35-222
Email:
geodita@mts.rs

Cijan Maja

Kontakt:
063/851-33-09
Email:
majacijan@gmail.com

Rakić Aleksandra

Kontakt:
064/184-75-75
Email:
sandrageodita@gmail.com

Jović Dragan

Kontakt:
064/183-80-38
Email:
dragan.j.66@gmail.com

Radojičić Dragan

Kontakt:
061/26-52-771
Email:
radojicic.va@gmail.com

Smrzlić Ivan

Kontakt:
065/37-777-87
Email:
ivansmrzlic@gmail.com

Vesković Jovan

Kontakt:
069/23-62-999
Email:
veskovic95@gmail.com