Pribavljanje raznih dokumenata kod nadležnih republičkih i gradskih službi (kopija plana parcele, lista nepokretnosti, kopija plana vodova i dr.) kao i sve prateće stavke iz oblasti katastra nepokretnosti, građevinarstva i projektovanja. Usluge mogu podrazumevati poslove geometra, omeđavanja, parcelacije, izrade geodetskog snimka…

U nastavku detaljno pregledajte usluge koje pruža geodetski biro ,,Geo-Dita“:

Geodetski biro u Beogradu Geo-Dita, oblast katastra.

Oblast katastra nepokretnosti

Geodetski biro "Geo-Dita" vrši brojne službe u okviru Katastra, koji je osnovni javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Geodetski biro u Beogradu Geo-Dita, oblast građevinarstva.

Oblast građevinarstva

Uloga geodetskog biroa "Geo-Dita" na gradilištu podrazumeva izradu planova i karata koji su od velikog značaja ostalim tehničkim i društvenim strukama.

Geodetski biro u Beogradu Geo-Dita, oblast projektovanja.

Oblast projektovanja

U oblasti projektovanja geodetski biro "Geo-Dita" nudi mnogostruke usluge poput izrade projektne dokumentacije, topografskih, situacionih planova itd.