Geodetski biro “Geo-Dita” d.o.o. iz Beograda je počeo sa radom 11. maja 2000. godine i od samog početka mu je osnovna poslovna orijentacija bila da pruža geodetske usluge na široj teritoriji Beograda. Tokom godina se biro razvijao i u skladu sa konkurencijom svoju delatnost je vremenom proširio na poslove koji nisu čisto geodetski, kako bi klijentima pružio što kompletniju uslugu.

Geometri u birou bave se izradom geodetskog snimka, parcelacije, omeđavanja, geodetskim poslovima pri legalizaciji i uknjižbi (upis prava vlasništva).

Biro “Geo-Dita” je danas u potpunosti osposobljen da učestvuje u svim fazama pripreme lokacije, potom izvršenja geodetskih merenja i na kraju kompletiranja dokumentacije za potrebe upisa u Katastar nepokretnosti. Ovakav nivo usluge rezultat je dugogodišnje uspešne poslovno-tehničke saradnje GB “Geo-Dita” sa više Arhitektonsko – urbanističkih biroa, Građevinskih preduzeća i renomiranih Advokatskih kancelarija.

U našem birou “Geo-Dita” je zaposleno 10 geometara, sa visokim, višim i srednjim stručnim obrazovanjem. Firma poseduje svu neophodnu tehničku opremu, totalne stanice, nivelire i GPS sistem. Takođe, posedujemo odgovarajuće licence predviđene Zakonom za pružanje geodetskih usluga u oblasti Katastra nepokretnosti, građevinarstva i projektovanja ( 372 – Odgovorni projektant geodetskih projekata i 471 – Odgovorni izvođač geodetskih radova).

Dodatne informacije

reference

Naše reference

Geodetski biro "Geo-Dita" je učestovao u mnogo velikih projekata, kao što su Delta City, Beograd na vodi, Bellville i mnogo drugih.

zaposleni

Naši zaposleni

Geodetski biro "Geo-Dita" trenutno u svom timu sadrži 10 (deset) stručnih lica, koja su uspešno iznela mnogo projekata.

oprema1

Naša oprema

Geodetski biro ,,Geo-Dita” poseduje svu neophodnu tehničku opremu, totalne stanice, nivelire i GPS sistem.

saradnici

Naši saradnici

Tokom svog dvadesetogodišnjeg poslovanja geodetski biro "Geo-Dita" je ostvario veliki broj uspešnih saradnji, zahvaljujući svojim saradnicima.